Vidensdeling 2005 - 2007

Uddannelse, information og vidensdeling er centrale elementer for udviklingen af den danske skaldyrbranche. I 2005 blev der således givet bevilling til et formidlingsprojekt, hvis hovedformål var at sikre branchen og offentligheden bedre adgang til den seneste viden og information inden for skaldyrområdet.

Formidlingen skulle gennemføres ved: 

  • Faglige workshops.
  • Informationsmøder.
  • Faglig og praktisk rådgivning i opstart og drift af skaldyropdræt.
  • Udbygget information til offentligheden.
  • Grunduddannelse af skaldyropdrættere.

Download den samlede rapport "Vidensdeling" her

Projektet blev gennemført i samarbejde med den daværende Foreningen Dansk Skaldyropdræt og blev gennemført med finansiel støtte fra EU’s fiskeriudviklingsprogram FIUF og Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE), Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

 

 

https://coast.dtu.dk/forskning/oevrige-projekter/vidensdeling
18 JUNI 2024