STARPRO GUDP projekt

Søstjerner som ny kilde til marine proteiner (STARPRO)

Søstjernerne er på fremmarch i danske fjorde og kyster. De spiser muslinger i store mængder, og det går hårdt ud over muslingefiskeriet. STARPRO vil forsøge at etablere et bæredygtigt fiskeri efter søstjerner med henblik på at omdanne dem til foderingrediens. Dermed vil problemet blive løst med flere sidegevinster.  

Formålet med STARPRO er at etablere et bæredygtigt fiskeri efter søstjerner med henblik på at fremstille en 100% økologisk foderingrediens til husdyrproduktion. Projektet omfatter hele

værdikæden og har som konkrete mål at udvikle rentable metoder til produktion af søstjernemel og indenfor en kort årrække etablere et fiskeri af 10.000 t søstjerner om året svarende til en produktion ca. 2.500 t søstjernemel om året. Aktiviteter i STARPRO vil være bestandsopgørelse af

råvaregrundlaget, test af metoder til produktion af søstjernemel fra forbehandling til formaling af tørrede søstjerner, udvikling af foderblandinger til fjerkræ og smågrise.

 

Forventede resultater er:

1) Økologisk foder med et højt proteinindhold, der kan forbedre dyresundheden og give dyrene en god fordøjelse af næringsstofferne.

2) Rammer for et bæredygtigt søstjerne fiskeri i Danmark.

 

Forventede effekter af projektet er:

A) Etablering af et nyt erhverv i form af fabrikation af søstjernemel.

B) Øget beskæftigelse gennem etablering af et dansk

søstjernefiskeri og dansk produktion af foderblandinger med søstjernemel.

C) Fjernelse af næringsstoffer fra fjorde og kystnære farvande gennem fiskeri af søstjerner.

D) Reduceret udledning af næringsstoffer fra økologisk dyrehold på grund af øget fodereffektivitet.

E) Øget bæredygtighed og lønsomhed i muslingefiskeriet som følge af reduceret prædation på

muslinger.

STARPRO ledes af Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua i et samarbejde med Århus Universitet, Agro Korn og Foreningen Muslingerhvervet. Det er et GUDP-projekt finansieret af NaturErhvervsstyrelsen og projektperioden er 1. januar 2015-30. april 2018

https://coast.dtu.dk/forskning/starpro-gudp-projekt
1 DECEMBER 2023