Hummer

DTU Aqua foretager feltundersøgelser af hummerfiskeriet i Limfjorden, og opfordrer interesserede til at deltage.

 

Bæredygtigt og vedvarende fiskeri af hummer

Overordnet ønsker vi konkret at få et reelt indblik i størrelse, tilstand og udvikling af bestanden af hummere i Limfjorden. Med viden om redskabers effektivitet, bifangst samt overlevelse af undermålere, kan projektet udvikle forbedrede måder at bruge redskaberne på eller udvikle helt nye fangstredskaber, så vi kan have et sundt og bæredygtigt fiskeri og undgå bifangst og spøgelsesfiskeri.

 

I det allerede igangværende projekt om bæredygtigt hummerfiskeri i Limfjorden kunne folk tidligere på året deltage i et offentligt møde om hummerfiskeri. Som opfølgning på mødet og som en del af den kommende arbejdspakke efterspørger DTU Aqua atter hjælp fra folk, der fanger hummer i Limfjorden, det være sig erhvers- og fritidsfiskere samt UV-jægere m.fl. til at indrapportere fangstdata, når der fanges hummere.

 

Feltundersøgelser og fangstrapporter

Den kommende arbejdsindsats vil fokusere på at undersøge udbredelsen af hummer i Limfjorden i forhold til leveområder og bundforhold, heriblandt dybde og type af bund (sten, sand, sediment osv.). Feltundersøgelserne foretages af DTU Aqua i perioden fra 20. juli til midten af august 2020. Arbejdet vil bestå i at fiske hummere i fjorden (fra Nissum til Løgstør) ved brug af hummertejner. Efterfølgende bliver alle hummere genudsat. Der vil derfor ikke blive landet nogen hummere. Ved fangsten registreres antal hummere pr. tejne, vægt og mål på hver hummer, køn, samt om de bærer rogn. Derudover vil hver hummer blive mærket på ryggen eller siden med et T-bar-tag med en unik ID-kode. Hummeren får også et v-hug i halen. Dette gøres for at undersøge forskellige aspekter af hummerfiskeriet, herunder vækst, størrelsesfordeling og bevægelsesmønstre for hummerne.

 

Fangst af mærket hummer

Hvis man fanger hummere med T-bar-tags eller med V-hug i halen efter august 2020, så rapportér det venligst til Dansk Skaldyrcenter (DTU Aqua) på en af følgende måder:

Det, vi beder dig registrere og indsende, er følgende:

  • Tag-ID-koden som står på T-bar-tagget (f.eks. tag et billede og send en sms eller e-mail).
  • Dato og stedet hvor hummeren blev fanget (GPS-koordinater er bedst, også selvom de evt. ikke er helt præcise).
  • Hvis muligt: længde af rygskjold (i millimeter, men som minimum om længden er over eller under minimumstørrelse for fangst).

    Alle 4 informationer (tag-nummer, dato, sted og længde) er vigtige når der indrapporteres fangst af hummere til forskerne.

 

Deltagelse i fangstrapporteringsprogram

Du, som fisker hummer i Limfjorden, kan også deltage i fangstrapporteringsprogrammet. Dette foregår fra når hummerfiskeriet åbner i september 2020. Alle, der fisker hummere, er vigtige at få med i programmet – jo flere der deltager, jo bedre og mere pålidelig bliver den indsamlede information.             Alle hummere registreres – mærkede og umærkede.

Rent praktisk deltager du ved at udfylde en simpel anonym fangstrapport, når du tager ud for at fiske hummer. Send fangstrapporten til Dansk Skaldyrcenter (DTU Aqua).

Fangstrapporten skal indeholde:

  • Dato
  • Sted (GPS-koordinater er bedst, selv hvis de ikke er helt præcise).
  • Type og antal af fangstredskaber.
  • For hver hummer der fanges registreres: køn, om hunnen bærer rogn og længde af rygskjold (i millimeter, men som minimum om længden er over eller under minimumstørrelse for fangst).

Hvor kan man finde fangstrapport-skema?

                     Skema-til-fangstrapportering

Hvor skal rapporten sendes til?

Via email: skaldyrcenter@aqua.dtu.dk  eller via telefon/sms: 96 69 02 83

 

Kontakt

Pedro Seabra de Freitas
Seniorforsker
DTU Aqua
93 51 07 73
https://coast.dtu.dk/forskning/hummer
18 JUNI 2024