Forskningsprojekter i Sektion for Kystøkologi

rss feed

Bælt i Balance (39756)

Christoffersen, Mads; Svendsen, Jon Christian

Type: Research    |     Projektstatus: Active

2020-2024

Drone technology for Habitat Mapping

Thomasberger, Aris; Flindt, Mogens; Nielsen, Mette Møller; Petersen, Jens Kjerulf Superv.: Flindt, Mogens

Type: PhD    |     Projektstatus: Active

2020-2023

https://coast.dtu.dk/forskning/forskningsprojekter
16 MAJ 2021