Forskningsprojekter i Sektion for Kystøkologi

rss feed

Smart farm koncept til opskalering af tangproduktion

Schmedes, Peter Søndergaard

Type: Research    |     Projektstatus: Active

2022-2026

2022-2023

Service Agreement GORE-DTU

Schmedes, Peter Søndergaard

Type: Consultancy    |     Projektstatus: Finished

2021-2022

Living Ports

Kunther, Wolfgang; Svendsen, Jon Christian

Type: Research    |     Projektstatus: Active

2021-2024

https://coast.dtu.dk/forskning/forskningsprojekter
27 NOVEMBER 2022