Skaldyrnetværk 2010

Det overordnede formål med projektet var at danne et vedvarende netværk mellem de forskellige aktører i skaldyrbranchen: fiskere, opdrættere, industri og vidensinstitutioner. Dansk Skaldyrcenter fungerede som faglig sekretær for projektet, som havde fokus på forskellige emner af relevans for hele erhvervet, men med udgangspunkt i fødevaresikkerhed og branding af skaldyr. Aktiviteterne omfattede.

  • Workshops
  • Informationsmøder
  • Fælles repræsentation i forhandlinger med Fødevarestyrelsen.

Rapporten er et resultat af samarbejde mellem DSC, Dansk Akvakultur, Centralforeningen for Limfjorden, Foreningen Muslingeerhvervet, Vilsund Blue a/s, Danmarks Miljøundersøgelser og DTU Aqua.
 
Download den samlede rapport "Skaldyrnetværk" her

Projektet er gennemført med finansiel støtte Fødevareministeriet og EU’s fiskerisektorprogram EFF.

 

 

https://coast.dtu.dk/forskning/oevrige-projekter/skaldyrnetvaerk
21 JULI 2024