Producenter og leverandører af udstyr

SmartFarm AS – Udstyrsleverandør til muslingeopdræt
SmartFarm Units er lange polyethylenrør, der bærer muslinger underneden på store net. Konceptet bygger på en vis form for udtynding undervejs i produktionscyklus, men derudover er der ingen form for mellemhåndtering før høst.

Pentair Aquatic Eco Systems
Aquatic Eco Systems forhandler en lang række produkter til akvakultur.

Atlantic Systems Manufacturing (ASM)
ASM producerer bl.a. pre-declumpere, sorterere, østersvaskere, byssusfjernere og konkknusere.

BST Oyster Supplies
BST Oyster Supplies producerer et system til østersopdræt i tidevandsområder.

Atlantic Aquaculture Supply
Forhandler en lang række grow-out systemer til aquakultur.

Daconet
Daconet forhandler en lang række produkter til fiskeri og opdrætssektoren.

Penn Cove Shellfish
Forhandler Disc-Net-Line, som er et system til opdræt af blåmuslinger, der søger at hindre nedskridning fra dyrkningsmedierne ved at placere plastikplader på mediet.

Frydendahl Fiskenet
Frydendahl Fiskenet forhandler en lang række produkter til fiskeri og opdrætssektoren.

Fukui
Fukui producerer bl.a. "lanterne-net" til østersproduktion og en lang række andre produkter.

Gael Force
Gael Force forhandler en lang række produkter til den marine sektor, herunder bøjer og Danline-vækstmedier til muslingeopdræt.

Go Deep International
Go Deep International producerer og forhandler sømarkeringer og udstyr til skaldyropdræt.

Grønborg Line
Grønborg Line forhandler tov, net, wire samt andet fiskeri- og opdrætsudstyr.

Hvalpsund Net
Hvalpsund Net forhandler en lang række produkter til fiskeri og opdrætssektoren.

Intermas Nets
Intermas Nets producerer extruderet plastiknet, som finder anvendelse inden for fiske- og skaldyropdræt.

Rom Plastika
Rom Plastica producerer plastiknet til muslingeopdræt.

Talleres Aquin
Talleres Aquin er en spansk producent af systemer til opdræt af blåmuslinger. Producerer en lang række maskiner til bl.a. sortering af blåmuslinger.

Wim Bakker
Wim Bakker producerer maskiner og andet udstyr til skaldyrsindustrien, herunder venturipumper til høst af blåmuslinger m.m.

Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted
Rudkøbing Bådebyggeri & Riggerværksted har arbejdet intenst og målrettet med udviklingen af et egnet fartøj til høstarbejder i danske linemuslingeanlæg beliggende i beskyttede farvande.

 

https://coast.dtu.dk/info/info-til-muslingeopdraettere/producenter-og-leverandoerer-af-udstyr
28 JULI 2021