Branche- og interesseorganisationer

Aquaculture Association of Canada
The Aquaculture Association of Canada (AAC) is a non-profit charitable organization with the goals of fostering an aquaculture industry in Canada, promoting the study of aquaculture and related sciences in Canada, gathering and disseminating information relating to aquaculture, and creating public awareness and understanding of aquaculture.

Association of Scottish Shellfish Growers
The Association of Scottish Shellfish Growers (ASSG) is a trade association for producers of mussels, scallops and oysters in Scotland.

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
Danmarks Fiskeriforening Producent Organisations er interesseorganisation for danske fiskere og er hovedorganisation for en lang række lokalforeninger.

Danmarks Krebseavlerforening
Danmarks Krebseavlerforening har til formål at udvikle, fremme og støtte dansk krebseavl og -opdræt for derved at udvikle krebseavlen som en niche, samt at beskytte den oprindelige danske krebseart flodkrebsen (Astacus astacus).

Dansk Akvakultur
Dansk Akvakultur er en brancheforening for det danske opdrætserhverv. Dansk Akvakultur blev formelt stiftet i foråret 2004 som en fusion mellem Dansk Dambrugerforening og Dansk Havbrugerforening.

European Aquaculture Society
European Aquaculture Society (EAS) er en interesseorganisation for alle med interesse i europæisk akvakultur.

Federation of European Aquaculture Producers
Federation of European Aquaculture Producers er en paraplyorganisation for akvakulturbranceheforeninger i Europa.

The Shellfish Association of Great Britain
The Shellfish Association of Great Britain er en interesseorganisation, som har til formål at støtte udviklingen af den britiske skaldyrsbranche.

World Aquaculture Society
World Aquaculture Society (WAS) er en verdensomspændende interesseorganisation for alle med interesse i akvakultur.

 

https://coast.dtu.dk/info/info-til-muslingeopdraettere/branche-og-interesseorganisationer
17 JUNI 2021