Opslagsværker og lignende

Aquaculture Directory
The Aquaculture Directory er en omfattende samling af links af relevans for akvakultur.

Aquamedia
Aquamedia er en hjemmeside, hvor Federation of European Aquaculture Producers (FEAP) ønsker at stille informationer om akvakultur til rådighed for den brede offentlighed.

FAO Fisheries Department
Hjemmesiden for the Fisheries Department under FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). Her findes oplysninger om FAO's aktiviteter inden for fiskeri og akvakultur på verdensplan.

The Fish Site
TheFishSite.com er en gratis informationsdatabase, som sigter på at være et samlet referencewebsite for den globale fiskeri- og akvakulturbranche. 

OneFish
OneFish er internetportal for fiskeri- og akvakulturrelaterede udviklingsprojekter. Udviklet af SIFAR (The Support unit for International Fisheries and Aquatic Research) og FAO.

 

https://coast.dtu.dk/info/info-til-muslingeopdraettere/opslagsvaerker
28 JULI 2021