Information til tang-opdrættere

Her kan tang-opdrættere finde information om opstart, etablering og metoder til dyrkning af tang i Danmark.

 

 

https://coast.dtu.dk/info/info-til-tangopdraettere
21 JULI 2024