Opslagsværker

Canadiske handelsnavne
Canadian Acceptable Common Names for Fish and Seafood indeholder en liste over anerkendte canadiske handelsnavne for fisk og skaldyr. Indeholder videnskabelige, franske og engelske handelsnavne.

Danske handelsnavne
Fødevarestyrelsens oversigt over handelsnavne, som det er tilladt at anvende i Danmark.

Engelske handelsnavne
"The Fish Labelling (England) Regulations 2003" indeholder en liste over anerkendte engelske handelsnavne.

Franske handelsnavne
"Listes des dénominations commerciales" indeholder en liste over anerkendte franske handelsnavne.

Svenske handelsnavne
Livsmedelsverkets föreskrifter om handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter indeholder en liste over anerkendte svenske handelsnavne.

Tyske handelsnavne
"Verzeichnis der Handelsbzeichnungen für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur" indeholder en liste over anerkendte tyske handelsnavne.

Fødevarestyrelsens muslingeovervågning
Fødevarestyrelsens hjemmeside for muslingeovervågning. Indeholder lister over områder og opdrætsanlæg, der er åbne for høst af muslinger, kort over produktionsområder samt andre informationer i relation til muslinger og fødevaresikkerhed.

 

https://coast.dtu.dk/info/info-til-fiskehandlere/opslagsvaerker
18 JUNI 2024