Forskning

Dansk Skaldyrscenters forskningsprojekter

Dansk Skaldyrcenter har siden etableringen i 2003 gennemført mere end 50 projekter, der alle har haft en mere eller mindre erhvervsrettet tilgang til udnyttelsen af marine ressourcer i danske farvande. Under "Forskning" findes beskrivelser af Dansk Skaldyrcenters forskningsprojekter.

Afsluttede projekter

Afsluttede projekter er samlet under menupunktet "Afsluttede projekter". Disse er kategoriopdelt efter arter. Her er det muligt at downloade rapporter fra projekter, som har været ledet af DSC, og der er links til projekter, hvor DSC har været deltagende part.

 

 

 

 

 

 

https://coast.dtu.dk/da/forskning
21 JULI 2024