Klækkerier m.m.

Sektion for Kystøkologi, DTU Aqua i Nykøbing Mors har faciliteter til landbaseret opdræt af østers, tang og andre marine lavtrofiske arter.

Faciliteterne er unikke i Europa på grund af deres skala, multi-artstilgang og moderne teknologi og er de eneste af denne type i Danmark.

Klækkeri

Et nyt stor-skala klækkeri (750 m2) blev indviet i 2021. Designet er baseret på moduler, som giver en stor fleksibilitet og mulighed for mange forskellige forsøgsopstillinger. Vandet bliver filtreret (1 µm), UV-behandlet, recirkuleret og temperaturkontrolleret (5-25°C).

Ud over specifikke faciliteter til mikroalger, østers og tang har klækkeriet:

  • Et karantænerum (50 m2) med spildevandsbehandling (UV + 0,2 µm filtrering). Det kan f.eks. bruges til at arbejde med sygdomme eller invasive arter.
  • Et forsøgsrum (86 m2) med tankmoduler, som kan sættes op til alle typer af forsøg med lavtrofiske arter. Forsøgene kan laves med vandgennemstrømning, recirkulation eller som batchforsøg.

Muslinger, østers og mikroalger

I denne del af faciliteterne kan der både arbejdes med recirkulering og gennemstrømning. Alle rum forsynes med filtreret og UV-behandlet havvand samt kontrolleret vand- og rumtemperatur.

  • Der indgår et rum til europæisk østers (187 m2), som forsynes med UV-behandlet og filteret (1 µm) havvand. Rummet har 12x100 l and 12x30 l tanke til moderdyr, 40x15 l larvetanke, 40x50 l bundslåningstanke og modulopbyggede tanke til tidlig yngel-pleje.
  • Desuden er der et rum til mikroalgeproduktion (82 m2), som forsynes med UV-behandlet og filteret (0,2 µm) havvand . Rummet har 10 stk. fotobioreaktorer af 100 l og 72 batch-kultur-enheder af 50 l. Klækkeriet dyrker hele året fire forskellige mikroalgestammer (Chaetoceros sp., Tisochrysis lutea, Pavlova gyrans og Rhodomonas salina).

Makroalger (tang)

Klækkeriet til makroalger består af et 53 m2 klimarum med konstant temperatur. Efter behov kan temperaturen kontrolleres inden for ca. 8-25°C. Der er desuden justerbart lys (styrke og dagslængde).

  • Faciliteten er yderst fleksibel og kan arbejde med gennemstrømning, recirkulation og batchsystemer.
  • Opsætningen af tanke kan tilpasses og ændres i forhold til igangværende forskningseksperimenter.
  • Tilgængelige opsætninger: 10x120 l og 18x30 l koniske tanke med lufttilførsel i bunden, 3 stk. 400 l tanke til modning og opbevaring, reolsystemer til såning og spiring af tang etc.
  • Der er mulighed for opstillinger i lille skala (flasker, bægerglas, små akvarier o.l.) til kulturer og forsøg med mikrostadier af forskellige tangarter.

Nursery (facilitet til yngel)

En ny bygning til yngel (400 m2) blev indviet i 2021. Den forsynes med filtreret (60 µm) havvand. Tankene kan stilles op efter behov. Faciliteten er ikke opvarmet.

Væksthal

Faciliteterne indeholder også en væksthal (450 m2) med 12 strømrender x 10 upwelling tanke med filtreret havvand (kan indstilles til 100 eller 1 µm). I hver strømrende er der plads til 10 beholdere med et volumen på 55 l hver og med enten opadgående eller nedadgående strøm.

Kontakt

Få mere information om faciliteterne hos akvakulturtekniker Pascal Barreau eller seniorforsker Camille Saurel eller seniorforsker Mette Møller Nielsen.

Fotos fra klækkeriet

Seaweed hatchery for research and production. Photo: Camille Saurel
Tang-klækkeriet til forskning og produktion. Foto: Camille Saurel.

Production tanks for seeding seaweed lines and nets. Photp: Mette Møller Nielsen
Tanke til produktion af tang-liner og -net. Foto: Mette Møller Nielsen.

Lobster tanks. Photo: Camille Saurel
Hummertanke. Foto: Camille Saurel.

Lobster juveniles produced in the hatchery and kept in captivity. Photo: Camille Saurel
Unge hummere opdrættet i klækkeriet. Foto: Camille Saurel.

View of the European flat oyster hatchery. Photo: Camille Saurel
Klækkeri til europæisk østers: Områder til forældredyr, larver, bundslåning og opvækst. Foto: Camille Saurel.

Flat oyster spats. Photo: Camille Saurel
Små europæiske østers (spat). Foto: Camille Saurel.

Oysters kept individually in the quarantine. Photo: Camille Saurel
Karantæneanlæg, hvor europæisk østers holdes adskilt. Foto: Camille Saurel.

Different strains of microalgae cultivated in 50L bags. Photo: Camille Saurel
Forskellige stammer af mikroalger dyrket i 50 liter poser. Anvendes som foder. Foto: Camille Saurel.

 

Kontakt

Pascal David Alain Barreau
Akvakulturtekniker
DTU Aqua
61 20 54 14

Kontakt

Camille Saurel
Seniorforsker
DTU Aqua
61 15 01 62

Kontakt

Mette Møller Nielsen
Seniorforsker
DTU Aqua
22 27 57 73
https://coast.dtu.dk/om-os/faciliteter-nykoebing/klaekkerier-og-vaeksthal
1 DECEMBER 2023