Dansk Skaldyrcenter. Foto: Aris Thomasberger.

Faciliteter på Dansk Skaldyrcenter, Nykøbing Mors

Dansk Skaldyrcenter råder over 3800 m2 bygninger og grund fra det nedlagte Morsø Skibsværft på Ørodde ved Nykøbing Mors. 

Centret råder over følgende faciliteter:

 • Nybygget klækkeri (2021) på 750 m2 til produktion af europæisk østers (Ostrea edulis, europæisk hummer (Homarus gammarus, tang, mikroalger og skaldyr i kommerciel skala, men også til forsøg. 
 • Nybygget nursery (2021) på 400 m2, hvor østersyngel og tangsporer fra klækkeriet kan vokse sig større.
 • Væksthal med strømrender til produktion og forsøg.
 • To eksperimentelle opvækstområder i Limfjorden til østers, muslinger og tang (7 og 15 hektar).
 • To platforme på hver 150 m2 til opvækst.  
 • Algevæksthus.
 • Laboratorium (250 m2).
 • Både (22-31 fod) og opdrætsudstyr til arbejde på fjorden.
 • Kontorfaciliteter.
 • Konferencesal og mødelokaler.
 • Værelsesfløj for forskere, studerende og gæster.

I menuen kan du læse mere om de enkelte faciliteter, lejemuligheder, vilkår mm.

 

 

https://coast.dtu.dk/om-os/faciliteter-nykoebing
29 MAJ 2024