Miss Fischer

Miss Fischer

Specifikationer

FTJ 8182
Længde: 6,76 Brede: 2,63 Dybde: 0,35
Motor 191 kW/260 hp Diesel
Max fart 25 knob
0,8 Tonnage
Hydraulisk haler
Hydraulisk spil til line opstramning
12v og 220v
Ekkolod
Elektronisk søkort
VHF
Dykkerstige 
Medicinkiste C

Fartbegrænsning

National fart inden for 2 sømil fra nærmeste kyst inden for linierne Skagen-Vinga og vest for 16° østlig længde i Østersøen samt alle fjorde inden for fjordmundingen.

Passagerer

Kan medtage op til 12 passagerer.

Kontakt

For mere information, kontakt fiskeritekniker Lars Kyed Andersen.

 

Kontakt

Lars Kyed Andersen
Fiskeritekniker
DTU Aqua
20 65 67 96
https://coast.dtu.dk/Om-os/Faciliteter-Nykoebing/Baade/Miss-Fischer
27 NOVEMBER 2022