Formidlingscenter - Biologi i bølgehøjde

Biologi i bølgehøjde. Sådan kan man kort beskrive aktiviteterne i Formidlingscenteret ved Dansk Skaldyrcenter.

Formidlingscenteret viser og formidler, hvordan fiskeri og produktion af skaldyr rent faktisk foregår, og forklarer samspillet mellem miljø og produktion med udgangspunkt i den nyeste forskning.

Formidlingscentret tilbyder forskellige former for formidling:

  • Oplevelsesture for grupper af turister, foreninger eller virksomheder. 
  • Skolelab med tilbud til folkeskolens ældste klasser, gymnasier, seminarier og voksenundervisning.
  • Special-events med ture på fjorden og gastronomiske oplevelser.
  • Internet-baseret formidling af viden om skaldyr og miljø.

Formidlingen tilpasses publikummet, og centeret har åbent, når der er behov for det. Desuden følger formidlingen den naturlige årstidsvariation, der er i forbindelse med produktionen af skaldyr.

Formidlingscenteret har sin egen hjemmeside med tilknyttet e-læringsside med information om Limfjordens dyre- og planteliv. På hjemmesiden er det ligeledes muligt at booke oplevelsesture m.m.

Formidlingscenterets hjemmeside kan besøges her

Etableringen af Formidlingscenteret blev financieret af EU’s regionalfond, Morsø Kommune og Indenrigsministeriet.

 

Følg Dansk Skaldyrcenter

https://coast.dtu.dk/da/formidlingscenter
21 JULI 2024