Forside

Hummerlarve

Vi forsker i skaldyr og andre organismer i kystområderne

Sektion for Kystøkologi ved DTU Aqua arbejder med alle aspekter af marine produkter i de kystnære farvande med særligt fokus på skaldyr og tang. Vi forsker i traditionelle arter, som blåmuslinger og østers, og i nye arter, som tang, søstjerner og krebsdyr. Forskningen udføres ofte i samarbejde med erhvervet for at fremme bæredygtighed og sikre økonomi i produktionen.

Læs mere om Sektion for Kystøkologis forskning
Muslingefiskeri. Foto: Dansk Skaldyrcenter

Vi rådgiver om fiskeri og akvakulturs effekt på naturen

Sektion for Kystøkologi ved DTU Aqua rådgiver offentlige myndigheder om bæredygtig udnyttelse af havets levende ressourcer, f.eks. hvilke konsekvenser fiskeri efter muslinger har for bundfauna og ålegræs. Rådgivningen udgør det videnskabelige grundlag for lovgivning og regulering af fiskeri i naturbeskyttelsesområder.

Læs mere om Sektion for Kystøkologis rådgivning
Tang på line

Vi udvikler nye løsninger inden for fødevarer, foder og miljø

Produktion af skaldyr og tang har et stort potentiale i Danmark, fordi de kystnære farvande er rene og meget produktive på grund af et højt indhold af næringssalte. Sektion for Kystøkologi ved DTU Aqua udvikler og optimerer produktionen af muslinger, østers, krebsdyr, søstjerner og tang, både som fødevarer og foder og til nye formål, f.eks. til at fjerne næringssalte fra vandmiljøet.

Læs mere om Sektion for Kystøkologis innovation
Gymnasieelever tager vandprøver i Limfjorden

Vi formidler biologi i bølgehøjde

I Formidlingscenteret ved Dansk Skaldyrcenter kan elever og studerende lære om kystbiologi og økologi i bølgehøjde og opleve, hvordan fiskeri efter skaldyr og produktion af marine produkter i Limfjorden foregår. Formidlingscenteret tilbyder også oplevelsesture og specialevents for offentligheden, turister, foreninger og virksomheder.

Læs mere om Formidlingscenteret
Dansk Skaldyrcenter set fra fjorden

Vi har enestående faciliteter og nem adgang til Limfjorden

En del af Sektion for Kystøkologi ved DTU Aqua hører hjemme på Dansk Skaldyrcenter, som ligger lige ud til Limfjorden ved Nykøbing Mors. Centeret har enestående faciliteter i form af et kommercielt klækkeri, mikroalgeproduktion, laboratorier og fartøjer til hav- og fiskeriundersøgelser og akvakulturforskning. Desuden ejer og driver centeret et kommercielt langlineanlæg, som anvendes til forskningsformål.

Læs mere om Sektion for Kystøkologis faciliteter

FØLG OS PÅ FACEBOOK

Følg DSC på Facebook
https://coast.dtu.dk/da/
21 JULI 2024