Skalle

Specifikationer

FTJ 8209
Længde: 7,21 Brede: 2,74 Dybde: 0,43
Motor 368 kW/2 x 250 hp Benzin
Max fart 55 knob
Trailer med totalvægt 3500 kg 
1,2 Tonnage
Elektronisk søkort
VHF
Radar
Medicinkiste C

Fartbegrænsning

National fart inden for 25 sømil fra nærmeste kyst inden for linierne Skagen-Vinga og vest for 16° østlig længde i Østersøen samt langs Jyllands vestkyst.

Ved sejlads uden for linien Skagen- Vinga, langs Jyllands vestkyst skal der medtages en Solas redningsflåde med kapacitet til alle ombord.

Passagerer

Kan medtage op til 12 passagerer.

Kontakt

For mere information, kontakt fiskeritekniker Lars Kyed Andersen.

 

Kontakt

Lars Kyed Andersen
Fiskeritekniker
DTU Aqua
20 65 67 96
https://coast.dtu.dk/om-os/faciliteter-nykoebing/baade/skalle
27 NOVEMBER 2022